Pamiętaj!

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

I. Kto jest administratorem danych osobowych zebranych z domeny gryfita.pl?

Administratorem twoich danych osobowych (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

gryfita.pl Zbigniew Barczyński
ul. Racławicka 43/1,
32-200 Miechów
NIP: 6591454396
tel. 505 774 094
email: biuro@gryfita.pl

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko upoważnieni pracownicy naszej firmy, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni temacie bezpieczeństwa danych osobowych.

Nasza infrastruktura IT spełnia standardy ochrony danych osobowych, systemy operacyjne są aktualizowane na bieżąco.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

W formularzu kontaktowym prosimy o podanie:
telefon kontaktowy (pole obowiązkowe) – niezbędny aby się z Tobą skontaktować
e-mail (pole nieobowiązkowe) – jeśli chcesz otrzymać odpowiedź drogą mailową

Podczas korespondencji mailowych i telefonicznych prosimy o podanie danych, które mają znaleźć się na materiałach reklamowych np.:
imię, nazwisko, telefon, mail, adres kont społecznościowych, wizerunku – dane na potrzeby wykonania projektów graficznych.

Projekty graficzne przechowywane są przez nas 30 dni od czasu zakończenia zamówienia. Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twój projekt dłużej prosimy o przekazanie takiej informacji w trakcie realizacji zamówienia.

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
imię i nazwisko lub nazwa firmy – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży
adres (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży
e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia
numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

W przypadku wysyłki towarów prosimy o podanie dodatkowo:
imię i nazwisko lub nazwa firmy – niezbędne do zaadresowania przesyłki
adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto) – niezbędne do zaadresowania przesyłki
numer telefonu – niezbędny w przypadku wysyłki kurierem.

IV. Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Powierzenie przetwarzania Twoich danych osobowych może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej, zgodnie z przepisami prawa, wobec podmiotów świadczących na naszą rzecz usług, np.

  • drukarnia otrzyma Twój projekt graficzny aby wydrukować Twoje zamówienie
  • kurier otrzyma Twój numer telefonu, adres imię i nazwisko, aby mógł dostarczyć Ci przesyłkę
  • dostawca oprogramowania księgowego otrzyma dane Twojej firmy w celu wygenerowania dokumentu sprzedaży
  • nasz dostawcy hostingu będzie przechowywał Twoje dane osobowe na swoich serwerach

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Twoich praw i prywatności.

V. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę www.gryfita.pl

Pliki cookies

Wykorzystujemy technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, abyśmy mogli rozpoznać Cię przy następnej wizycie na naszej stronie oraz tworzenia statystyk i raportów oglądalności.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę (Informację jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki). Niestety w przypadku zablokowania plików cookies nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin strony chciałbyś je skasować, możesz to zrobić (jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki).

VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Ciebie usługi.

Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu:

  • rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami)
  • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. Prawo skarbowe.

VII. Jakie są Twoje prawa dotyczące danych osobowych?

Masz prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Umożliwiamy Ci usunięcie danych osobowych ze zbioru danych na Twoje żądanie lub na podstawie przepisów prawa.

Możemy jednak odmówić usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli było by to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub uniemożliwiałoby realizację prawnie uzasadnionego interesu – naszego bądź strony trzeciej.

Możesz w dowolnym czasie skontaktować się z nami (biuro@gryfita.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystujemy lub zamierzamy wykorzystywać Twoje dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.